Co je, když lékař řekne:

Hypertenze

Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze, je choroba postihující zhruba 15-20% populace. Krev dodává všem orgánům v těle kyslík a výživné látky potřebné k jejich správné funkci. K tomu, aby krev mohla obíhat naším tělem, je nutný přiměřený tlak v tepenném řečišti - krevní tlak naměřený v okamžiku, kdy se srdeční sval stáhne, se nazývá tlak systolický. Tlak naměřený v okamžiku, kdy se srdeční sval uvolní, se nazývá tlak diastolický. Tyto dvě hodnoty společně tvoří hodnotu krevního tlaku.

O vysokém krevním tlaku hovoříme, naměříme-li u osoby starší 18 let opakovaně hodnoty TK 140/90 mmHg nebo více. Je třeba mít na paměti, že určité kolísání hodnoty krevního tlaku je v běžném životě normální. Teprve opakovaně naměřené vyšší hodnoty bude Váš lékař sledovat a léčit.

Vysoký krevní tlak zpočátku většinou působí jen malé obtíže. Nebezpečné je právě to, že se příznaky začnou projevovat, až když je pozdě, a prvním příznakem neléčené hypertenze tak může být infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Protože srdce každého z nás pracuje jako pumpa, která neustále vhání krev do všech částí těla, musí se při zvýšeném krevním tlaku více namáhat a dochází ke zbytnění–hypertrofii-stěny levé srdeční komory.Takto změněná- remodelovaná-komora má mnohem větší nároky na kyslík než normální komora, a riziko srdečního onemocnění se tak podstatně zvyšuje.

Hypertenze vyžaduje pravidelné měření krevního tlaku, úpravu životního stylu a pravidelné užívání předepsaných léků.

 

 

 
Nahoru
 
© - DIGIDY webdesign / Internetová řešení